Марки

  • Image

    Peronda

    Peronda е производител на керамични стенни и подови плочки. Включва марките: Peronda Ceramics, Museum, Harmony, Duomo и Kerum. Компанията има офиси както в Испания така и в други страни по света.

    Производствените съоръжения на испанската компания Peronda покриват площ от 300 000 кв. м, 130 000 от които са на закрито. Те включват център по логистика и два производствени завода, с дневна продукция от 30 000 кв. м. подови и стенни плочки. Високата конкурентна способност на компанията е в резултат на политиката за непрекъснато реинвестиране в отдела за проучване и развитие, както и фокусиране върху критериите за ефективност при обслужване на клиенти. Въвеждат се постоянно иновации в дизайна и производсвото на керамични подови и стенни плочки като се използват природно целесъобразни производствени процеси. През последните години Peronda е вложила сериозни инвестиции за да удвои производствения капацитет на втория си завод. Инсталирала е две линии за пресоване и гланциране, линии за коригиране и рязане на ръбовете на плочките , както и машини за дигитален печат на керамичните плочки. Peronda е производител на керамични стенни и подови плочки. Включва марките: Peronda Ceramics, Museum, Harmony, Duomo и Kerum. Компанията има офиси както в Испания така и в други страни по света. Производствените съоръжения на испанската компания Peronda покриват площ от 300 000 кв. м, 130 000 от които са на закрито. Те включват център по логистика и два производствени завода, с дневна продукция от 30 000 кв. м. подови и стенни плочки. Високата конкурентна способност на компанията е в резултат на политиката за непрекъснато реинвестиране в отдела за проучване и развитие, както и фокусиране върху критериите за ефективност при обслужване на клиенти. Въвеждат се постоянно иновации в дизайна и производсвото на керамични подови и стенни плочки като се използват природно целесъобразни производствени процеси. През последните години Peronda е вложила сериозни инвестиции за да удвои производствения капацитет на втория си завод. Инсталирала е две линии за пресоване и гланциране, линии за коригиране и рязане на ръбовете на плочките , както и машини за дигитален печат на керамичните плочки. Peronda е производител на керамични стенни и подови плочки. Включва марките: Peronda Ceramics, Museum, Harmony, Duomo и Kerum. Компанията има офиси както в Испания така и в други страни по света. Основната цел на компанията e продължителен ефективен растеж, който да гарантира нейното развитие като предлага на своите клиенти висококачествени, добре диференцирани продукти и ефективно обслужване. Компанията е наградена с редица сертификати- за използване на местни материали, за иновации в дизайна, за употреба на материали с ниски емисии и др.